pašankus

pašankus
pašankùs, -ì adj. (4) [K], pašánkus, -i (1) Slnt 1. D.Pošk, Šauk galintis gerai šokinėti į tolį ar į aukštį: Šuo pašánkus, kurs aukštai pašoka J. Pašankus žmogus, kurs galia aukštai iššokti Pp. Kas esat pašankus, šokiat par tą duobę! Kv. Nebūč pasakęs, ka tu toks pašánkus Krž. Tokių pašankių̃ vaikų nėkur kitur nerasi Up. Mūsų kiaulelė dideliai pašankì – par vartus paršoka Vkš. 2. Š, Skr gerai, vikriai šokantis (šoklus): Jų visos mergaitės pašañkios Vdžg. 3. gyvas, šokti skatinantis (apie melodiją): Šeimininkas draskė balalaikos stygas, traukydamas pašankias karčemines melodijas LzP. 4. Šll, Šts, Kv vikrus, greitas: Kurs greitai pašoka padirbti, paklauso, tas pašánkus J. Kas teisybė, tas teisybė – nebesu teip pašanki, kaip kad liuobu būti S.Čiurl. Rasti (rasit) gausi tu mun rinkti [pėdus] – toki pašankì esi Ms. Nepašánkus toks esu šįrytais Grg. Išsigimė vaikelis, vardu Mikė, labai guvus, šarpus, pašankus ir linksmus M.Valanč.
pašankiaĩ adv., pašánkiai: Ans pašánkiai tą darbą padirbo Dr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • iššokti — K 1. intr. SD419, Sut, N, M, LL175,295, Rtr, NdŽ, KŽ, Sln, Vlkv, Pb, Ob, Všv, Kl, Lpl šokant, šuoliu pasišalinti iš kur: Iššok iš vežimo J. Iš paskubos nebe pro duris, pro langą iššokau Š. Jaunikis sprukt pro langą iššoko Gdr. Driūkt pro langą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrikus — padrikùs, ì adj. (3b) 1. Kl, Lž vikrus, eiklus, pašankus: Toks padrikùs vaikis, kad par žardą atbulas iššoktų Krt. Rodosi, turia jau šešiasdešimt metų, o padrikì dar atrodo Brs. Padrikùs vyras, iššoktų dar par šankynę Nt. Tas arklys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakybrus — pakybrùs, ì adj. (4) 1. D.Pošk aukštas, laibas: Pakybrios panos – plonų rietų Rt. 2. mikliai peršokantis, pašankus: Šokančias per toras kiaules vadino pakybrioms Rt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašankumas — pašankùmas sm. (2) DŽ → pašankus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašunkus — pašùnkus, i adj. (1) NdŽ = pašankus 3: Ir nutildavo liūdnoji gaida, pašunkia pasiutvalsio melodija užtrenkta LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašankus — prašankus, i adj. plg. pašankus 4. prašankiai adv.: Nedorai elgys, jei tu prašankiai kitus žmonis peizoji S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarpus — 1 šarpùs, ì (plg. vok. dial. šarp) adj. (4) Š, Vlkv, Up, (3) RŽ, NdŽ, šarpus, i (1) Jn, Rtr, FrnW, KŽ, NdŽ, Kl, Skd 1. Prk, Varn, Kltn, Gr darbštus, guvus, gyvas, mitrus: Žmogus šarpùs nestoviniuo[ja] prie darbo, ale dirba greitai, darbas iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”